Kurzy netradiční výtvarné výchovy... 

Ušmudlané děti, fůra barev, vůně ředidla, improvizace a hry, netradiční techniky, pravidelné výstavy.

To je NÁŘEZ ŠTĚTCEM - výtvarka bez mazlení...


Když pohlížíme na dětské artefakty, mnohdy si ani plně neuvědomujeme, že procházíme jejich myslí. Jsou jejich "živou" výpovědí co zažily, co prožívají, či jaké mají představy a sny. Jejich "statickým" obrazům vdechují život a my tak můžeme nasát atmosféru jejich prožitku, ztotožnit se s ním. Každé dětské dílo je zdrojem informací a záleží jen na nás, kolik jich dokážeme přečíst. Tato výpověď nespočívá jen v jeho námětu, ale především ve způsobu jeho výtvarného vyjádření.

Základní předpoklad:

HRA>ZAUJETÍ>POZNÁNÍ>TVORBA>ARTEFAKT

Pro koho je NÁŘEZ URČEN?

Pro všechny děti v daném věkovém rozmezí, které mají chuť tvořit a nevadí jim že:

 • nebudou mít umazané jenom ručičky a nožičky
 • občas použijí místo voňavoučkýho mýdla technický benzín a ředidlo
 • nebudou se jenom mazlit z tužkou, ale taky se poperou s pořádným štětcem od barev
 • budou malovat vším a na všechno
 • děti mohou, ale nemusí mít zkušenost s výtvarnou výchovou

Na co je NÁŘEZ zaměřen?

 • na rozvoj dítěte v oblasti výtvarného cítění
 • především na odbourání předsudku "já neumím..."
 • na možnosti pracovat a tvořit se vším a tak trochu jinak, než je obvyklé
 • na přístupu, jak posuzovat své vlastní dílo
 • na hru a experimenty s výtvarným nástrojem a technikou

Co je cílem NÁŘEZU?

 • pracovat s jakkoli talentovanými dětmi, ale které mají chuť tvořit
 • vést děti k hodnocení svého díla nejen z hlediska výsledného produktu, ale na základě celého tvořivého procesu
 • možnost pracovat s netradičními prvky a technikami
 • přirozenou cestou přiblížit a poskytnout informace z oblasti výtvarné terminologie a umění
 • vést děti k samostatnosti v chování, jednání i rozhodování.

Na co musí rodič pamatovat?

 1. Dítě, které navštěvuje NÁŘEZ ŠTĚTCEM dobrovolně, je šťastné.
 2. Radost dětí je pro nás odměnou č. 1, a proto si ji fotíme i nahráváme.
 3. O každou radost se rádi dělíme s ostatními. Fotky a videa s vašimi dětmi tedy uvidí naprosto všichni.
 4. Pokud by tomu tak nebylo, svět by nebyl šťastný...